Prepping znamená byť pripravený na najhoršie a zároveň byť schopný prežiť v prírode alebo na farme, zvládnuť všetky činnosti a byť viac odolný voči prírodným katastrofám ako tornádo alebo povodne. Prepperi sa tiež snažia byť nezávislí na štáte a sú pripravení na rôzne scenáre, ako napríklad ekonomický kolaps, prírodné pohromy, chemické útoky, EMP útoky a podobne.

Prepperi sa venujú aj pestovaniu všetkých plodín, ktoré by mohli potrebovať, a tiež sa učia sebaobranu a majú kontingenčné plány pre rôzne situácie. Sú to ľudia, ktorí sa snažia byť samostatní a nezávislí na distribučných kanáloch jedla a zároveň sa zameriavajú na zručnosti v oblasti sebestačnosti, ako sú solárne panely alebo metánové generátory. Prepping je o bytí pripraveným na to, čo príde, a zároveň uvažovať o veciach, na ktoré by bežní ľudia nemuseli myslieť.