Matica slovenská je kultúrna, vzdelávacia a vedecká inštitúcia so zameraním na ochranu a rozvoj slovenského jazyka, literatúry, histórie a kultúry. Je to najstaršia a najvýznamnejšia slovenská národná kultúrna inštitúcia, ktorá vznikla v roku 1863.

Cieľom Matice slovenskej je zachovať a rozvíjať slovenskú národnú identitu, kultúru a jazyk. Inštitúcia sa angažuje v mnohých oblastiach, vrátane literatúry, vydavateľstva, výskumu, vzdelávania a organizovania kultúrnych podujatí.

Matica slovenská podporuje a propaguje slovenskú literatúru a umenie prostredníctvom vydávania kníh, časopisov, literárnych ocenení a podujatí. Vydáva aj vedecké a populárno-náučné publikácie, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi slovenskej kultúry, histórie a jazyka.

Okrem toho Matica slovenská organizuje rôzne kultúrne podujatia, ako sú literárne festivaly, výstavy, prednášky, koncerty a divadelné predstavenia. Inštitúcia tiež poskytuje finančnú podporu pre projekty a aktivity týkajúce sa slovenskej kultúry a literatúry.

Matica slovenská je dôležitým pilierom slovenskej kultúrnej scény a hrala významnú úlohu pri zachovaní a posilňovaní slovenskej identity a kultúry. Jej činnosť a iniciatívy majú veľký vplyv na literárnu, umeleckú a vedeckú komunitu na Slovensku.

Matica slovenská je sídlom v Martine a má pobočky v rôznych častiach Slovenska.