Čo nám môže prezradiť fotopasca o živote medveďov?

Pochopenie toho, koľko divej zveri žije na danom mieste, je zásadné pre jej ochranu ako aj pre ochranu jej príbytku. Ako teda postupovať pri počítaní medveďov? Najbežnejším a relatívne lacným novodobým nástrojom je fotopasca.

Fotopasce dokážu výrazne posunúť výskum medveďov. Viacerí slovenskí lesníci aj ochranári rozbiehajú projekty na monitorovanie najväčšej slovenskej šelmy v horách – medveďa hnedého. Okrem iného má byť výsledkom monitorovania aj presné zistenie počtu medveďov v našich horách. Ochranári umiestňujú fotopasce na strategické miesta v prostredí medveďov a nechávajú ich tam nepretržite niekoľko týždňov až mesiacov. Tieto zariadenia, ktoré sa spúšťajú pohybom, vytvárajú fotografie presne v tom okamihu, ak sa zviera objaví. Vedci potom načítajú kamery a roztriedia snímky, aby sa dozvedeli viac o divokých miestach, keď ľudia nie sú nablízku.

Pokiaľ ide o medvede, vedci aj pracovníci v teréne sa spoliehajú na kamerové pasce, aby získali kľúčové údaje o medveďoch aj o ich biotopoch. Žiadne dva medvede nemajú rovnaký vzhľad, takže je dôležité zachytiť snímky z oboch strán zvieraťa, aby sa jednotlivé zvieratá identifikovali a zaistiť, že nepočítame to isté zviera dvakrát. Niekedy sa to deje rozložením dvoch kamier, ktoré smerujú k sebe pozdĺž cesty. Keď ide medveď okolo, prvá fotopasca urobí fotografiu z jednej strany a druhá fotopasca zachytí druhú stranu. Snímky z fotopascí možno použiť na odhad populácie medveďov, detekciu pohybov medveďov medzi miestami a dokonca aj na sledovanie celkového stavu ekosystému.

 

Prostredníctvom snímiek z fotopascí vedia odborníci povedať, kedy medvede danými miestami prechádzajú, či navštevujú viaceré sledované lokality opakovane a dokážu dokonca približne stanoviť ich hmotnosť aj počet. Ak je vo fotopasci nastavený dostatočný počet najmä denných snímok, je možné medvede z väčšej časti identifikovať.

 

Projekt Štátnej ochrany prírody SR zahŕňal v priebehu rokov 2012 - 2014 viacero činností. V rámci projektu Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku rozmiestnili ochranári po celom Slovensku 50 fotopascí prostredníctvom ktorých sledovali dennú aj sezónnu aktivitu medveďov v závislosti od viacerých premenných, ich správanie sa vo vzťahu k antropogénnym premenným, migráciu vzhľadom na možnosť získavania potravy ako aj množstvo iných ukazovateľov.

Nové druhy fotopascí majú oproti pôvodným fotopasciam oveľa viac výhod. Majú menšiu veľkosť aj lepšie rozlíšenie, takže dokážu vytvárať ostrejšie snímky. Keďže fotopasca nevydáva žiadne zvuky, pachy, ani svetelné signály, medveď ani iná zver o fotopasciach ani netuší. V rámci nočného režimu fotopasce sa vo fotopasci jemne rozsvietia LED diódy, ktorých svetielko je možné všimnúť si iba pri pohľade kolmo na fotopascu, t.j. nevysielajú žiaden priamy viditeľný lúč svetla.

Viaceré ochranárske zväzy používajú fotopasce celoročne. Počas jarného obdobia ich inštalujú na miestach migračných koridorov, kde sa medvede zdržiavajú najčastejšie, v jeseni prostredníctvom fotopascí monitorujú zver počas prikrmovania.

Naši vedci pomocou fotopascí určujú počet medveďov žijúcich v danej oblasti, ako aj ich nárast či pokles, a tak zabezpečujú v rámci ochrany prírodného dedičstva krajiny ochranu ich biotopov ako aj sledovanie dynamiky populácie zvierat v danej krajine. Krajiny, ktoré pomocou kamerových pascí monitorujú pohyb medveďov aj voľne žijúcich živočíchov, môžu varovať miestne orgány pred potenciálnou prítomnosťou medveďa v rámci snáh zabrániť konfliktom medzi ľuďmi a divými zvieratami.

Vedieť, koľko medveďov je a kde sa nachádzajú, je prvým krokom k zabezpečeniu ich budúcnosti, pretože najväčšou hrozbou v súčasnosti nie je len pytliactvo, ale aj potenciálna nebezpečná prítomnosť medveďa medzi ľuďmi