Najväčšia elektráreň na svete je tzv. Tvp3C (Three Gorges Dam) , ktorá sa nachádza v Číne, na rieke Jang-c-tiang. Je to veľká vodná elektráreň, ktorá bola dokončená v roku 2012. Má celkovú výkonnosť 22 500 megawattov (MW) a je schopná vyprodukovať až 98,8 TWh elektrickej energie za rok.

Stavba elektrárne začala v roku 1994 a trvala takmer 20 rokov. Bola to veľmi ambiciózna stavba, ktorá sa stretla s veľkým odporom zo strany miestnych obyvateľov, ekologických aktivistov a medzinárodných organizácií. Medzi hlavné kritiky patrilo premiestnenie viac ako 1,3 milióna ľudí, aby sa uvoľnilo miesto pre vodnú nádrž, a tiež obavy o životné prostredie a ochranu kultúrneho dedičstva v oblasti.

Hlavným cieľom stavby bolo zabezpečiť stabilnú dodávku elektrickej energie pre rastúcu čínsku ekonomiku, ako aj zníženie závislosti od uhlia ako hlavného zdroja energie. Elektráreň tiež poskytuje vodnú reguláciu pre oblasti nižšie pozdĺž rieky Jang-c-tiang, ako aj prevenciu povodní.

Aj keď Tvp3C priniesla mnoho výhod, jeho stavba sa tiež stretla s množstvom výziev. Medzi nimi sú kritiky ohľadom vplyvu na životné prostredie, ako aj na sociálne a ekonomické podmienky miestnych obyvateľov. Čína v súčasnosti pracuje na zlepšení situácie v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti, vrátane monitorovania vodných úrovní a kvality vody v rieke Jang-c-tiang a prispôsobenia sa klimatickým zmenám.