Knižnice sú starý fenomén, ktorého počiatky sa dajú vystopovať až do staroveku. Jednou z najznámejších knižníc tej doby bola Alexandrijská knižnica, v ktorej sa nachádzalo približne 700 tisíc zvitkov. V stredoveku prevzali funkciu knižníc najmä kresťanské kláštory.

V súčasnosti je najväčšou knižnicou na svete Kongresová knižnica vo Washingtone, ktorá má viac ako 32 miliónov zväzkov kníh v 470 jazykoch sveta. Na Slovensku je najväčšou knižnicou Slovenská národná knižnica s 4,7 miliónmi dokumentov a 1,5 miliónom jednotiek v archíve. V Česku je najväčšou knižnicou Česká Národná knižnica s 6 miliónmi jednotiek.

V posledných rokoch sa tiež začali objavovať digitálne knižnice. Tento rok v apríli bol spustený projekt Svetovej digitálnej knižnice, ktorý je spoločným projektom americkej Kongresovej knižnice a UNESCO. Od roku 2004 funguje aj portál Google Book Search, na ktorom si môžete vyhľadať až 7 miliónov digitalizovaných kníh. Vlani v novembri bol spustený aj projekt Európskej únie Europeana, v ktorej by malo byť do roku 2010 asi 10 miliónov diel.

Podľa počtu kníh patria medzi najväčšie knižnice na svete: Kongresová knižnica vo Washingtone s 32 miliónmi katalogizovaných kníh a rukopisov a 109 miliónmi špeciálnych jednotiek, Britská knižnica v Londýne s 25 miliónmi kníh, Čínska národná knižnica v Pekingu s 24 miliónmi kníh, Knižnica Ruskej akadémie vied v Petrohrade s 20 miliónmi kníh, Knižnica a kanadské archívy v Ottawe s 20 miliónmi kníh, Newyorská verejná knižnica v New Yorku s 20 miliónmi kníh, Ruská štátna knižnica v Moskve s 17 miliónmi kníh, Ruská národná knižnica v Petrohrade s 15 miliónmi kníh a Knižnica Harvardskej univerzity v Cambridgi s 15 miliónmi kníh.

V dnešnej dobe sa však knižnice nezameriavajú len na uchovávanie kníh, ale tiež na poskytovanie rôznych služieb ako sú napríklad kurzy, prednášky, workshopy či výstavy. Mnoho knižníc tiež ponúka prístup k internetu a rôznym online databázam pre svojich návštevníkov. Digitálne knižnice zase umožňujú prístup ku knihám prostredníctvom internetu, čo je najmä v dnešnej dobe pandémie veľkou výhodou.

Knižnice teda zohrávajú dôležitú úlohu v spoločnosti ako miesto pre vzdelávanie, kultúrne aktivity a prístup k informáciám. Sú verejným dobrom, ktoré je dôležité chrániť a rozvíjať.