Najvyšší človek v histórii, ktorého výška bola zaznamenaná a overená, bol Robert Wadlow. Narodil sa v roku 1918 v USA a jeho výška v čase smrti v roku 1940 bola 2,72 metra. Bol známy ako "The Alton Giant" a jeho výška bola spôsobená poruchou rastu nazývanou hypofyzárny gigantizmus.

Okrem neho boli zaznamenaní aj iní veľmi vysokí ľudia, ako napríklad John Rogan z USA, ktorý dosiahol výšku 2,69 metrov, a Leonid Stadnyk z Ukrajiny, ktorého výška bola zaznamenaná na 2,57 metra.

Je dôležité poznamenať, že výška týchto ľudí bola výnimočná a spôsobená zdravotnými problémami, a preto nie je reprezentatívna pre priemernú populáciu.