Najvyššie pohorie Európy je pohorie Kaukaz, ktoré sa nachádza v západnej Ázii, no zaraďuje sa aj do európskej časti Ruska a do geografického regiónu Európa. Najvyšším vrcholom Kaukazu je Elbrus, ktorý dosahuje výšku 5 642 metrov nad morom. Pohorie Kaukaz rozdeľuje Čierne more a Kaspické more a rozprestiera sa na ploche viac ako 500 000 km².

Okrem toho, na európskom kontinente sa nachádzajú aj ďalšie významné pohoria, ako napríklad Alpy, Pyreneje, Apeniny, Karpaty, Škandinávske pohorie a ďalšie.