Severný ľadový oceán je najsevernejší oceán na svete, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti Severného pólu. Je to veľmi chladný oceán, ktorého voda má teploty miestami až okolo -2 °C. Je pokrytý veľkou plochou ľadovcov a ľadu, a preto sa tiež niekedy nazýva Arktída. Severný ľadový oceán je súčasťou Atlantického oceánu a spája sa s ním cez Baffinovo more a Davisov záliv. Jeho hlavné prítoky tvoria rieky Mackenzie, Ob a Lena. Severný ľadový oceán je obývaný množstvom rôznych druhov morských živočíchov, vrátane tuleňov, kosatiek a rôznych druhov rýb. Je tiež dôležitým prechodným bodom pre vtáky, ktoré migrujú z jednej časti sveta do druhej.

Severný ľadový oceán má plochu približne 14 miliónov km² a je približne 3,5-krát väčší ako Austrália. Je to najmenší oceán na svete podľa plochy a hĺbky. Jeho hĺbka sa pohybuje okolo 3 500 metrov, ale má aj niekoľko hlbokých miest, ako napríklad Pripjatské more, ktoré má hĺbku až 4 626 metrov.

Severný ľadový oceán je obklopený niekoľkými veľkými kontinentmi, ako sú Severná Amerika, Európa a Ázia. Tiež obklopuje niekoľko ostrovov, ako sú Grónsko, Svalbard, Jan Mayen a Františkova zem.

Severný ľadový oceán je dôležitý pre celé ľudstvo z mnohých dôvodov. Jeho voda sa používa na chladenie a výrobu elektrickej energie v mnohých mestách po celom svete, a tiež poskytuje obživu pre mnoho rybárov a obyvateľov prímorských oblastí. Okrem toho je Severný ľadový oceán dôležitým prechodom pre medzinárodnú námornú dopravu a je tiež dôležitým zdrojom paliva, ako je ropa a zemný plyn.

Avšak Severný ľadový oceán je tiež ohrozený rôznymi vplyvmi ľudských aktivít, ako je napríklad znečisťovanie a globálne otepľovanie. To môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ekosystémy v oceáne, ako aj na ľudí, ktorí na ňom závisia. Pre zachovanie Severného ľadového oceánu je dôležité, aby sa ľudia zaoberali týmito problémami a robili kroky na ich riešenie.