Nomex je jedným z najkvalitnejších materiálov, ktorý dokáže ochrániť až do teploty 370°C. Jeho vlákno je tak odolné voči teplu a ohňu, že sa neroztopí, nekvapká ani nepodporuje horenie. To z neho robí skvelú ochranu pred nebezpečenstvom okolo seba. Nomex patrí do skupiny aramidových polymérov, ktoré sú tiež považované za pevnejšie a odolnejšie materiály. Vyrába sa kondenzačnou reakciou z monomérov m-fenyléndiamínu a izoftaloylchloridu.

Rozdiel medzi Nomexom a Kevlárom je v tom, že Nomex je meta aramid a Kevlár je para aramid. To znamená, že pramene Nomexu sa počas polymerizácie vlákna nedokážu vyrovnať a majú menšiu pevnosť. Ich konečná pevnosť v ťahu je 340 MPa. Napriek tomu sa Nomex používa na ochranu pracovníkov verejných služieb, ako sú vojaci alebo policajti, rýchlostní pretekári a elektrotechnici, pretože jeho produkty musia byť bezchybné. Nomex má teda absolútnu chemickú, tepelnú a radiačnú odolnosť.

Medzi najväčšie výhody Nomexu patria jeho pevnosť v ťahu 340 MPa, ochrana až do teploty 370°C, odolnosť a kvalita materiálu, chemická, tepelná a radiačná odolnosť, antistatické vlastnosti a trvanlivosť. Nomex sa používa na viaceré účely, ako sú ochranné odevy, špeciálne šicie nite, filtre, padáky, rukavice a topánky Je tiež skúšaný pomocou najpokročilejšieho hodnotiacieho systému na svete - Thermo-Man®. Tento systém skúša odolnosť voči ohňu pomocou záťažových testov a Nomex vždy prechádza bezchybne.

Nomex sa používa nielen v ochranných odevoch, ale aj v mnohých iných odvetviach, ako sú automobilový priemysel, letecký priemysel, požiarnictvo a mnoho ďalších. Jeho vysoká odolnosť a schopnosť ochrániť pred nebezpečenstvom ho robí veľmi ceneným materiálom.

Záverom, Nomex je jedinečný materiál s mnohými výhodami a vysokou odolnosťou voči teplu a ohňu. Je používaný v mnohých odvetviach a je cenený pre svoje schopnosti ochrániť ľudí a produkty pred nebezpečenstvom. Jeho vysoká kvalita a odolnosť ho robia jedným z najlepších materiálov na trhu.