Korózia je proces, pri ktorom dochádza k postupnému rozkladu materiálu v dôsledku chemických alebo elektrochemických reakcií so svojím okolím. Vzniká hlavne v prítomnosti vlhkosti, kyselín alebo solí, ktoré môžu spúšťať reakcie, vedúce k degradácii materiálu.

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispievať k vzniku korózie:

  1. Vlhkosť: Prítomnosť vlhkosti je kľúčovým faktorom pre vznik korózie. Voda slúži ako prostriedok pre chemické reakcie, ktoré vedú k oxidácii a rozkladu materiálu.

  2. Kyseliny: Kyseliny v prostredí môžu reagovať s povrchom materiálu a spustiť korózne procesy. Kyselina sírová alebo kyselina chlorovodíková sú príklady kyselín, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

  3. Soli: Soli, najmä chloridy, môžu spúšťať elektrochemické reakcie, ktoré zvyšujú rýchlosť korózie. Prítomnosť solí, ako je napríklad chlorid sodný (kuchynská soľ) vo vlhkých prostrediach, môže viesť k rýchlejšiemu vzniku korózie.

  4. Elektrochemické faktory: V niektorých prípadoch môže korózia vzniknúť ako výsledok elektrochemických reakcií medzi rôznymi kovmi alebo medzi rôznymi časťami rovnakého kovu, ktoré tvoria galvanické články. V tomto prípade sa jedna časť kovu stáva anódou a druhá časť kovu katódou, čo spúšťa korózne procesy.

Existuje viacero typov korózie, vrátane povrchovej korózie, interkryštalovej korózie, medzerovej korózie a iných. Každý typ korózie môže mať odlišné príčiny a mechanizmy, ale spoločným faktorom je prítomnosť chemických alebo elektrochemických reakcií, ktoré vedú k rozkladu materiálu.

Prevencia korózie zahŕňa použitie ochranných povlakov alebo náterov na materiály, použitie nerezových ocelí alebo iných korózne odolných materiálov, kontrolovanie vlhkosti a odstraňovanie kyslých alebo solných prostredí.

Skvelý je napríklad antikorózny sprej