Scovilleho stupnica pálivosti je škála používaná na meranie pálivosti papričiek a paprík. Látka zodpovedná za ich pálivú chuť je kapsaicín, ktorý sa nachádza v rôznych množstvách v rôznych druhoch paprík. Miera pálivosti sa meria v jednotkách Scovilleho tepla (Scoville heat units, SHU), ktoré odzrkadľujú množstvo kapsaicínu v danej paprike. Stupnica bola pomenovaná po americkom chemikovi Wilburovi L. Scovillemu, ktorý v roku 1912 vyvinul metódu na porovnávanie pálivosti paprík pomocou organoleptickej skúšky. Pri tejto skúške sa zmieša paprika s cukrom a vodou a potom sa rozriedi vodou a skúša sa, kým pálivosť nezmizne. Intenzita pálenia sa potom meria na Scovilleho stupnici podľa miery rozriedenia. Napríklad, ak je potrebné rozriediť papriku 300 000 krát vodou, aby pálivosť zmizla, má pálivosť 300 000 SHU. Stupnica sa používa na porovnanie pálivosti rôznych druhov paprík, pričom sladká paprika nemá žiadnu pálivosť a má hodnotu 0 SHU. Najpálivejšie papriky, ako je habanero, môžu mať hodnoty až nad 300 000 SHU. Dnes sa však používajú aj presnejšie chromatografické metódy na meranie SHU namiesto Scovilleho zmyslového testu s účasťou ochutnávačov.

 

Papriky sa používajú v mnohých kuchyniach po celom svete a ich pálivosť sa často považuje za jednu z hlavných chutí. Existuje mnoho rôznych druhov paprík s rôznymi úrovňami pálivosti, od sladkých paprík s hodnotou 0 SHU až po najpálivejšie papriky s hodnotami nad 300 000 SHU. Scovilleho stupnica je jedným zo spôsobov, ako porovnať pálivosť rôznych druhov paprík a pomáha kuchárom a milovníkom pálivej chuti pri výbere vhodných paprík do svojich jedál. Okrem toho sa niektoré štúdie zaoberajú aj možnými zdravotnými benefity konzumácie paprík s vysokou pálivosťou, ako je napríklad zníženie krvného tlaku a pomoc pri chudnutí. Je však dôležité brať do úvahy, že príliš veľa pálivej chuti môže byť pre niektoré ľudské organizmy škodlivé.