Vzduch je plynová zmes, ktorá sa skladá z rôznych zložiek. Hlavné zložky vzduchu sú dusík, kyslík a argón, ktoré tvoria takmer 99% zložky vzduchu. Zvyšok tvoria rôzne plyny, ako sú napríklad oxid uhličitý, neón, hélium, metán, ozón a vodná para.

Konkrétne zloženie vzduchu sa môže líšiť v závislosti od miesta a podmienok. Na veľmi vysokých nadmorských výškach, napríklad v horách, je obsah kyslíka a iných zložiek vzduchu nižší, pretože tlak vzduchu klesá s výškou. V blízkosti priemyselných oblastí môže byť zloženie vzduchu ovplyvnené emisiami znečisťujúcich látok.

Vzduch je pre život na Zemi nevyhnutný, pretože obsahuje kyslík, ktorý umožňuje dýchanie živým organizmom, a oxid uhličitý, ktorý je nevyhnutný pre fotosyntézu rastlín. Vzduch tiež reguluje teplotu a klimatické podmienky na Zemi a je dôležitý pre mnohé procesy v prírode.