Richterova stupnica je mierka, ktorá sa používa na meranie intenzity zemetrasenia. Bola vyvinutá americkým geológom Charlesom Francisom Richterom v roku 1935 a stále sa používa ako štandardný spôsob hodnotenia sily zemetrasenia po celom svete.

Richterova stupnica používa číselnú stupnicu od 0 do 9, pričom každé číslo zodpovedá desaťnásobne väčšej energii ako číslo predtým. Napríklad zemetrasenie s intenzitou 6,0 na stupnici Richterovej znamená, že je 10-krát silnejšie ako zemetrasenie s intenzitou 5,0.

Tieto hodnoty sa získavajú z meraní amplitúdy vlnenia, ktoré vznikajú pri zemetrasení, a sú prezentované ako logaritmická stupnica. To znamená, že každý bod na stupnici zodpovedá viac ako 10-násobne väčšej energii ako bod predtým.

Je dôležité si uvedomiť, že aj malé zmeny na stupnici Richterovej môžu mať významný vplyv na životy ľudí a na životné prostredie. Zemetrasenie s intenzitou 5,0 na stupnici Richterovej môže spôsobiť vážne škody na budovách a infraštruktúre, zatiaľ čo zemetrasenie s intenzitou 8,0 alebo vyššie môže spôsobiť katastrofu.