Priemerná rýchlosť sa počíta ako pomer prejdeného vzdialenosti k trvaniu času, počas ktorého bola táto vzdialenosť prekonaná. Matematicky to môžeme vyjadriť ako:

Priemerná rýchlosť = prejdená vzdialenosť / trvanie času

Kde prejdená vzdialenosť a trvanie času musia byť v rovnakých jednotkách, napríklad kilometer za hodinu alebo meter za sekundu.

Pre príklad, ak prejdem vzdialenosť 60 kilometrov za 2 hodiny, môžem vypočítať moju priemernú rýchlosť nasledovne:

Priemerná rýchlosť = 60 km / 2 h = 30 km/h

To znamená, že moja priemerná rýchlosť bola 30 kilometrov za hodinu.