Amazonský dažďový prales je jedinečný ekosystém, ktorý sa nachádza v Južnej Amerike a je považovaný za jednu z najbohatších biodiverzítnych oblastí na svete. Tento prales zaberá rozlohu viac ako 6 miliónov kilometrov štvorcových a zahŕňa územia Brazílie, Peru, Kolumbie, Ekvádoru, Venezuely, Guyany, Surinamu a Bolívie.

Amazonský dažďový prales je domovom pre množstvo druhov rastlín a živočíchov, vrátane mnohých druhov, ktoré sú vyskytujú iba v tejto oblasti. Tento prales je tiež dôležitým prírodným zdrojom, pretože poskytuje vodu pre viac ako 30 miliónov ľudí a plní kritickú úlohu v regulácii klímy na celom svete.

Amazonský dažďový prales je však ohrozený ľudskou činnosťou, ako sú napríklad výrub stromov, poľnohospodárske aktivity, výstavba ciest a iné. Tieto činnosti vedú k degradácii a strate biodiverzity v pralese a môžu mať negatívny vplyv na celosvetovú klímu. Preto je dôležité, aby sa prijali opatrenia na ochranu tohto jedinečného ekosystému a udržali ho v pôvodnom stave.