Kaspické more

Kaspické more je najväčšie jazero na svete, ktoré sa nachádza medzi Európou a Áziou. Je to sladkovodné jazero s rozlohou asi 371 000 km² a hĺbkou až 1 025 m. Je obklopené krajinami, ako sú Rusko, Kazachstan, Ázerbajdžan, Turkménsko a Irán.

Kaspické more je bohaté na ryby a iné druhy vodného života a má aj významný prírodný a ekonomický význam pre región. Jeho hlavné rybacie druhy sú kaspický losos, kaspická bielychvostka, kaspická sumčeka a kaspická štika. Okrem toho sa v Kaspickom mori vyskytujú aj iné druhy, ako sú kaspické morské jaštery, kaspické korytnačky a kaspické korytnačky.

Kaspické more má tiež významné zásoby ropy a plynu, ktoré sú hľadané po celom svete. Okrem toho sa v oblasti Kaspického mora vyskytujú aj iné prírodné zdroje, ako sú soli, borit a dusík.

V posledných rokoch sa v Kaspickom mori vyskytli aj rôzne environmentálne problémy, ako napríklad znečistenie vody a úbytok rýb. Pre tieto problémy sa v súčasnosti uskutočňujú rôzne opatrenia na ochranu a zlepšenie stavu Kaspického mora.