Múzeum Hanušovce, nachádzajúce sa v malom meste Hanušovce nad Topľou, je pokladnicou bohatých histórií, prírodných skvostov a kultúrnych tradícií vranovského regiónu. Jeho dlhoročná existencia a množstvo expozícií svedčia o jeho dôležitosti v dokumentovaní a ochrane dedičstva tohto kúsku Slovenska.

Historický vývoj múzea: V roku 1975 bola Hanušovská časť Tripolitany transformovaná na Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Počas 42 rokov svojej samostatnej existencie múzeum zahrňovalo širokú škálu tém, vrátane prírodných vied, archeológie, histórie a etnografie v regióne Vranov nad Topľou. Postupne sa rozrastalo o rôzne expozície, ktoré prinášali pútavé pohľady na minulosť a kultúru tohto regiónu.

Rozmanité expozície múzea: V roku 1979 sa otvorila prvá expozícia zameraná na históriu, nasledovaná expozíciou prírody v roku 1983. V roku 1994 pribudla expozícia s názvom "Dobovo zariadené interiéry", ktorá predstavovala autentické obývacie priestory z minulých storočí. V roku 2004 sa do múzea dostala etnografická expozícia v renesančnej budove. V roku 2014 sa otvoril Archeopark, jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom, čo predstavuje najnovšiu expozíciu múzea.

Pobočky múzea: Okrem svojho hlavného sídla v Hanušovciach nad Topľou malo múzeum aj svoje pobočky. V rokoch 1989 až 2005 spravovalo expozíciu poľnohospodárstva v Majerovciach, kde návštevníci mohli spoznať históriu a techniky pestovania plodín a chovu zvierat v regióne. V období rokov 2006 až 2016 existovala pobočka múzea vo Vranove nad Topľou, ktorá sa venovala prezentácii vranovského dedičstva. Žiaľ, spolu so zánikom samostatného múzea v Hanušovciach sa tieto pobočky uzavreli.