V závislosti od spôsobu merania sa môžete stretnúť s informáciou, že najdlhšia rieka je Níl alebo Amazonka, Níl je najdlhší pokiaľ by sme merali samotnú dĺžku rieky, Amazonka je najmohutnejšia rieka, preteká ňou viac vody ako cez Níl, Mississippi a Jang-c’-ťiang dohromady a Amazonka je najdlhšia pokiaľ sa merajú všetky prítoky a rieky sústavy Amazonky,

1 Rieka Níl

Níl je najdlhšou riekou na svete, s dĺžkou od 6 650 do 7 088 km v závislosti od zdroja. Povodie Nílu má rozlohu 2,86 až 3,35 miliónov km2. Níl v najširšom zmysle preteká cez Rwandu, Burundi, Tanzániu, Ugandu, Etiópiu, Južný Sudán, Sudán a Egypt, kde sa nakoniec vlieva do Stredozemného mora v delte Nílu s rozlohou 22 000 km². Níl má niekoľko rôznych názvov v závislosti od oblasti, v ktorej tečie. Biely Níl v širšom zmysle má svoj prameň v Burundi alebo Rwande ako zdrojnica rieky Kagera a pokračuje pod týmto názvom až po Viktóriino jazero, kde sa volá Viktóriin Níl. Potom tečie ako Albertov Níl cez Albertovo jazero a ako Horský Níl cez roklinu Nimule. Od sútoku s Gazeliou riekou sa volá Biely Níl v užšom zmysle. Modrý Níl je východnou zdrojnicou vlastného Nílu a od sútoku s Bielym Nílom pri Chartúme sa rieka volá Níl v najužšom zmysle. Existujú dva hlavné dôvody, prečo sa nedá jednoznačne určiť, ktorá z riek Níl alebo Amazonka je najdlhšia. Po prvé, rieky sa v nížinách často menia svoj tok a po druhé, meranie dĺžky riek je ťažké a závisí od metódy použitej na meranie. Napriek tomu sa Níl považuje za najdlhšiu rieku na svete, pretože má vyššie povodie a väčšiu prietok vody ako Amazonka. Níl má tiež dôležitú históriu a bol kľúčový pre rozvoj starovekého Egypta. Rieka poskytuje vodu a úrodnú pôdu pre milióny ľudí v oblastiach, cez ktoré preteká, a je kľúčová pre ekonomiku mnohých krajín na svojom toku.

2 Rieka Amazonka

Amazonka je najdlhšou a zároveň najmohutnejšou riekou na svete. Podľa rôznych zdrojov sa nachádza na druhom alebo prvom mieste v poradí najdlhších riek. Prietok vody v Amazonke je väčší ako v riekach Mississippi, Níl a Jang-c'-tiang dokopy. Amazonka tečie hlavne cez dažďový prales a riedko osídlené oblasti, preto cez ňu nie je postavený žiadny most. Názov Amazonka pochádza pravdepodobne od indiánskeho slova amacunu, ktoré označuje vlnu vody, ktorá sa tvorí pri prúdení proti prúdu rieky. Slovo bolo neskôr pripodobnené k názvu indiánskych bojovníčok Amazoniek, ktoré podľa legendy ohrozovali španielsku výpravu francisca de Orellanu počas jeho splavovania Amazonky v rokoch 1541 až 1542. Amazonka má veľké povodie, ktoré by pokrylo viac ako 2/3 plochy Európy, a prietok vody, ktorý by sa vošiel do šiestich najväčších svetových jazier. Rieka preteká cez Brazíliu, Peru, Kolumbiu, Ekvádor, Venezuela, Surinam, Guyanu a Bolíviu a ústi do Atlantického oceánu. Amazonka je dôležitým zdrojom vody a úrodnej pôdy pre milióny ľudí v oblastiach, cez ktoré preteká, a je kľúčová pre ekonomiku mnohých krajín na svojom toku.

Amazonka má veľký vplyv na klímu v Južnej Amerike a je dôležitým prvkom v globálnom hydrologickom cykle. Rieka má tiež bohatú biodiverzitu a je domovom pre množstvo druhov rastlín a živočíchov, vrátane mnohých ohrozených druhov. Amazonka je tiež dôležitou oblasťou pre indiánske komunity, ktoré žijú v jej povodí a sú odkázané na rieku ako zdroj obživy.

Napriek svojej dôležitosti je Amazonka vystavená mnohým hrozbám, vrátane deforestácie, vplyvu ľudských aktivít na vodné toky a suchu, ako aj klimatickým zmenám. Je dôležité chrániť Amazonku a jej biodiverzitu a zabezpečiť udržateľné spôsoby využívania jej zdrojov pre budúce generácie.

3 Rieka Yangtze (Jang-c´-tiang)

Rieka Yangtze, alebo Jang-c'-tiang, je treťou najdlhšou riekou na svete, s dĺžkou 6 380 kilometrov. Je to najdlhšia rieka v Ázii a pochádza z ľadovcov plošiny Qinghai-Tibet v provincii Qinghai v Číne. Potom tečie na východ cez juhozápadnú, strednú a východnú Čínu a nakoniec sa vlieva do Východočínskeho mora v Šanghaji.

Rieka Yangtze zohrala v dejinách, kultúre a hospodárstve Číny dôležitú úlohu a stále má významný vplyv. Okrem toho, že prechádza mnohými ekosystémami v krajine, bola kľúčová pre osídlenie, rozvoj poľnohospodárstva a rozmach civilizácie v Ázii. Dnes sa delta rieky Yangtze podieľa až na 20% čínskeho hrubého domáceho produktu a priehrada Tri rokliny, ktorá sa nachádza na rieke Yangtze v blízkosti mesta Sandouping, je najväčšou vodnou elektrárňou na svete. Niektoré časti rieky Yangtze sú chránené ako prírodné rezervácie v dôsledku vplyvu ľudskej infraštruktúry.

4 Rieka Mississippi

Mississippi je štvrtou najdlhšou riekou na svete a najdlhšou v Spojených štátoch, s celkovou dĺžkou 6 275 kilometrov. Zjednocuje tri rieky - Mississippi, Missouri a Jefferson - ktoré spolu tvoria jeden celok. Hlavný smer Mississippi je sever-juh, začína v severnej Minnesote a pomaly sa kľukatí na juh dlhých 3 730 kilometrov, kým nedosiahne deltu rieky Mississippi v Mexickom zálive.

Mississippi má mnoho prítokov a pokrýva povodie všetkých alebo časti 31 štátov v USA a 2 kanadských provincií medzi Skalistými a Apalačskými horami. Rieka prechádza alebo hraničí s štátmi Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi a Louisiana.

Mississippi a jeho prítoky sú pre indiánske kultúry dôležitou súčasťou histórie. Rieka Mississippi a jej prítoky boli pre mnoho indiánskych národov dôležitým zdrojom vody a dopravným prostriedkom. Lovci žili pozdĺž rieky a využívali ju na svoje potreby. Pre niektoré skupiny, ako napríklad staviteľov Mohyly, bola rieka kľúčovou pre vznik plodných poľnohospodárskych spoločností

5 Rieka Selenga

Selenga je piatou najdlhšou riekou v Ázii, meria 5539 kilometrov. Je to dôležitý zdroj vody pre celú oblasť, najmä pre poľnohospodárstvo a priemysel. Okrem toho je rieka Selenga dôležitá pre mnoho druhov rýb a iných živočíchov, ktoré sa vyskytujú v jej vodách.

Rieka má bohatú históriu, ktorá sa datuje až do staroveku. Bola kľúčovou cestou pre obchod a komunikáciu medzi Mongolskom a Ruskom a stále zohráva dôležitú úlohu v regionálnom hospodárstve.

Avšak rieka Selenga tiež čelí mnohým výzvam, vrátane znečistenia vody a súčasných klimatických zmien, ktoré môžu mať vplyv na jej vodné toky a biodiverzitu v jej povodí. Je dôležité, aby sa prijali opatrenia na ochranu a udržateľné využívanie tejto dôležitej rieky pre budúce generácie.